Flexibilita, nedílná součást činnosti logistického providera

Datum publikování na HitPrace.cz: 7. 4. 2021

Události loňského roku přinesly dramatické změny v mnoha oblastech. Některé obory se v důsledku protipandemických opatření ocitly na pokraji zániku a přežívají jen díky vládní pomoci, pro jiné se naopak otevřely ojedinělé příležitosti. Logistické služby při tom procházejí velkými výkyvy, a to poklesy i vzestupy, které odrážejí potřeby různých klientů reagujících na vývoj ve své oblasti podnikání. Při tom platí: štěstí přeje připraveným.


Společnost Geis CZ v minulém roce několikrát zaznamenala, jak proměnlivý může být trh a jak se jeho jednotlivé segmenty dokážou změnit na základě vývoje pandemické situace a vládních opatření. Podstatné při tom je, aby provozovatel logistických služeb na dané změny pružně reagoval a klientovi pomáhal v jeho aktivitách i v této nelehké době. Důležité při tom jsou dlouhodobě budované vztahy, vzájemná důvěra a stabilita.


Pro provozovatele logistických služeb je nezbytné být připraven na nenadálé situace a být schopen pružně reagovat na dynamický vývoj. Společnost Geis například prokazuje velkou dávku flexibility při nasazování potřebného personálu na zvládnutí až extrémně proměnlivého denního objemu zakázek. Běžná praxe u některých projektů je, že se v určitý den například kolem 16. hodiny ve skladu dozvědí objem zboží k manipulaci, a toto množství je třeba zpracovat do druhé hodiny ranní, tedy v průběhu pouhých 10 hodin čistého času. Výkyvy v počtu nasazených pracovníků se proto běžně pohybují v řádu desítek procen


Zdroj: Personalista.com
Otevřený internetový HR magazín.