Co dělat, pokud máte podezření, že zaměstnanec má problém s alkoholem

Datum publikování na HitPrace.cz: 6. 4. 2021
Co dělat, pokud máte podezření, že zaměstnanec má problém s alkoholem

Bohužel existuje mnoho lidí, kteří bojují s alkoholem. Alkohol ovlivňuje soukromý i profesionální život. Pro manažera je obtížná situace, když začne mít podezření, že některý ze zaměstnanců chodí do práce pod vlivem alkoholu. Jedná se již o závislost? Má ho kárně potrestat nebo mu nabídnout pomoc?

Jak poznat, že má zaměstnanec problém s alkoholem?

Pokud je manažer v přímém kontaktu se zaměstnancem, jistě varovné příznaky nepřehlédne. Dříve nebo později bude mít alkohol negativní vliv na jeho pracovní výkon a fyzický vzhled.

•Pozdní příchody do práce a stále častější absence.

•Nespolehlivost, zapomenutí na úkoly a nedodržení termínů

•Neschopný soustředit se.

•Nestabilní chování, jako je nadměrný smích a hlasitý projev.

•Zbytečné riskování, rozhodování se bez ohledu na fakta.

•Aroma alkoholu.

•Pozdní příchody nebo absence na obchodních schůzkách.

•Zanedbávání jejich vzhledu.

•Krvavé oči a neschopnost zaostřit.

•Nadměrné používání žvýkaček, dechových sprejů a ústních vod.

•Usínání v práci.

•Vyhýbání se nadřízeným, zvláště po obědě.

•Znatelné třesení.


Pokud manažer začne mít podezření je dobré promluvit si s jeho blízkými spolupracovníky a zeptat se na návrhy řešení.

Jak mluvit se zaměstnancem, který má problém?

Když má manažer jistotu, domluví si se zaměstnancem schůzku. Bývá doporučováno, aby se setkání zúčastnila ještě třetí osoba, například zástupce HR.

•Nepoužívejte slovo závislost, k výrazu je připojeno stigma, díky kterému je pro někoho těžší přiznat, že má problém.

•Připravte se, že bude vše zapírat a dokonce se urazí.

•Přijměte starostlivý přístup k jednání se svým zaměstnancem, vyjádřete své znepokojení nad jeho chováním a možným problémem s alkoholem.

•Ukažte mu fakta – jeho docházku, pracovní výkony apod.

•Poukažte na hrozící výpověď.

•Vysvětlete, že problém s alkoholem je nemoc a lze ji vyléčit.

•Promluvte si se svým zaměstnancem o stresu, který v práci pociťuje, a o věcech, které vy jako manažer můžete zlepšit.


HitPrace.cz
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.

Autor článku: Martina Novotná
Copywriterka specializující se na témata spojená s pracovním trhem a personalistikou. Pro pracovní portál HitPrace.cz píše články již od roku 2017.