Outplacement: propouštění lze zvládnout citlivě

Datum publikování na HitPrace.cz: 23. 3. 2021

Nezaměstnanost v Česku pomalu stoupá. Na konci února bylo bez práce 311,5 tisíce lidí, což je o 84 tisíc více než vloni. V porovnání se situací před Kvidem jde o značný růst.


Řada firem je v důsledku událostí posledního roku nucena přistoupit k propouštění. Pro zaměstnance je ztráta zaměstnání nepříjemná a citlivá záležitost. Zpočátku se objevují převážně negativní reakce, člověk klesá na mysli a to ho brzdí v další aktivitě. Propouštění zaměstnanců ovlivňuje i náladu v celé firmě. Je proto v zájmu obou stran, aby rozloučení proběhlo kultivovaně.


Existuje způsob, jak mohou firmy propuštěnému pomoci a podpořit ho při hledání nové práce. Tzv. program „outplacement“ poskytuje stále více firem, které si chtějí udržet dobré jméno na trhu a nabízí ho jako poslední benefit. Způsob, jakým firma propouští, může ovlivnit veřejné povědomí o společnosti jako zaměstnavateli. Firmy si toho jsou vědomy a i přes vynaložené náklady si uvědomují, že se jim tento přístup vyplatí.


Zdroj: Personalista.com
Otevřený internetový HR magazín.