Zaměstnavatelé odmítají zlehčování státních maturit

Datum publikování na HitPrace.cz: 23. 3. 2021

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR jasně a hlasitě prohlašuje, že není pravdou, že by pro zaměstnavatele byla maturitní zkouška, nedůležitá, zbytná či bezvýznamná. Nelze proto akceptovat sdělení, že „tradiční maturitní zkoušky nejsou nutné, a že je zaměstnavatelé nevyžadují“. A stejně tak musíme odmítnou narychlo připravené úvahy o zavedení tzv. úřednické maturitní zkoušky.


„Je potřeba striktně rozlišovat jednotlivé zaměstnavatele a firmy dle jejich oboru činnosti, kdy určitě podle potřeb na konkrétní pracovní pozici dochází k preferenci praktických dovednosti, délce praxe nebo reference z předchozích zaměstnání, ale základem ve většině případů zůstane pohled na úroveň teoretického vzdělání. Nelze tedy určitě konstatovat, že maturitní zkouška se stala pro zaměstnavatele něčím zbytečným“: uvádí prezident KZPS ČR, Jan Wiesner.


Maturitní zkouška je již desítky let standardní součástí vzdělávacího systému a maturitní vysvědčení je pro zaměstnavatele uznávaný a respektovaný doklad o dosaženém vzdělání. Maturitní zkouška má svá přesná pravidla, a proto je maturitní vysvědčení v současné podobě jistotou pro firmy, že absolventi umí to, co studovali. Vyjádření premiéra v tom smyslu, že zaměstnavatelé standardní maturitní zkoušku nechtějí, nás překvapil. Neexistuje totiž žádný relevantní průzkum, který by to potvrzoval. Pokud by mělo dojít k jakýmkoliv úpravám obsahu nebo formy maturitní zkoušky, musela by jim předcházet podrobná debata všech zainteresovaných.


Zdroj: Personalista.com
Otevřený internetový HR magazín.