Základní kompetence business analytika

Datum publikování na HitPrace.cz: 23. 3. 2021

Role business analytika je velmi široká a z toho také pramení rozsah kompetencí, které by měl kandidát optimálně naplnit. Samozřejmě je ale třeba přihlédnout k vymezení rozsahu prací role business analytika v konkrétní organizaci.


Níže předložené kompetence poskytují přehled klíčových chování, charakteristik, znalostí a osobních kvalit, které podporují praxi business analýzy. Nejsou ale unikátní výhradně pro business analýzu, řadu z nich je možné uplatnit i v rámci jiných disciplín.


Pokud vykonáváte roli business analytika nebo se na ní chystáte, mohou Vám tyto kompetence posloužit jako základ pro sebehodnocení a plánování dalšího osobního rozvoje.


Analytické myšlení a řešení problémů představují klíčové dovednosti business analytika pro efektivní analýzu problémů a příležitostí, hledání skutečných kořenových příčin, identifikaci změn s potenciálem dodat nejvyšší hodnotu. Co patří mezi klíčové kompetence v této oblasti se dočtete dále.


Zdroj: HR News
Zprávy a novinky z HR