Typy spolupracovníků se kterými se v práci setkáte

Datum publikování na HitPrace.cz: 16. 3. 2021
Typy spolupracovníků se kterými se v práci setkáte

Máte práci, která vás baví a naplňuje, ale stejně do ní chodíte neradi nebo naopak máte práci, která vám připadá monotónní nebo dokonce nudná, ale přesto do ní ráno odcházíte s úsměvem? Důvodem často bývá pracovní kolektiv. Vaši kolegové vám mohou pracovní prostředí znepříjemnit nebo naopak, není výjimkou, že se s kolegů stanou přátelé či dokonce partneři. Určité typy kolegů se neustále opakují a nezáleží na to, jestli pracujete na úřadě, na vysokých manažerských pozicích, v továrně nebo v obchodě.

Věčně nespokojený kolega

Jsou lidé, kteří se vším neustále nespokojení, neustále si na něco stěžují a přesně takový životní postoj se také odráží v jejich práci. Většinou zkazí chuť do práce nebo radost nad dobrými nápady i ostatním. Než vám zkritizuje vaše nápady nebo pracovní výkony, zjistěte si ty jeho. Zpravidla totiž bývají horší, než výkony či nápady ostatních členů kolektivu.

Pochlebovač

Asi nejznámějším typem kolegy je pracovník, který má neustálou potřebu někomu podlézat. Nenechte se mýlit. „Švestičky ze zahrádky“ nedostávají jen nadřízení, ale i kolegové. Buďte před takovým kolegou obezřetní, můžete mít pocit, že pochlebuje i vám, ale za rohem je schopný ošklivě pomluvit.

Komediant

V téměř každém pracovní prostředí se najde smíšek, který umí všechny skvěle pobavit a najdou se i chvíle, kdy máte v práci „záchvaty smíchu“. Nejideálnějším stavem je, když umí nadřízený pobavit své podřízené.

Stresman

Stresmeni jsou v zásadě neškodní, ovšem jejich nervozita, která pramení úplně ze všeho, se často přenáší i na ostatní spolupracovníky. Často se také za jeho slzami, že nestíhá, skrývá vychytralost. Spoléhá se příliš na pomoc ostatních a to vy nemáte zapotřebí.

Drbny

Drbny byly, jsou a budou. Není pravdou, že jimi jsou výhradně ženy, jak se mnozí mylněHitPrace.cz
Autor:
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.