Může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci test na Covid?

Datum publikování na HitPrace.cz: 11. 2. 2021

Zaměstnavatel musí vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí, pracovní podmínky a to vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je ze zákona povinnen přijímat opatření k předcházení riziku.

Testování tam, kde hrozí riziko nákazy


Plošné testování nemůže nařídit každý zaměstnavatel. Opatření formou testování musí být adekvátní situaci a vykonávané práci. Testování je nezbytné a vhodné tam, kde hrozí riziko nákazy. Typickým příkladem tak bude zdravotnictví nebo potravinářství.


Pokud nastane situace, že se zaměstnavatel rozhodne zaměstnance testovat, musí vyřešit:

  •     otázky, které souvisí se zpracováním citlivých osobních údajů
  •     průběžné vyhodnocování, zda aktuální situace nezbytně vyžaduje  plošné testování.


Zdroj: Vlastní cesta
Vlastní cesta byla založena jako poradenský portál určený všem poradcům a potenciálním klientům.