Jaká témata aktuálně řeší HR v českých firmách?

Datum publikování na HitPrace.cz: 9. 2. 2021

Průzkum HR Pulse, který na přelomu roku realizovala Profesia CZ ve spolupráci s People Management Forem ukazuje, jak se české firmy vyrovnávají s aktuální situací. Výsledky dokazují, že se mění úloha HR. Co HR oddělení v současné době nejvíce zaměstnává?


Loňský rok v mnohém změnil pohled na vztah zaměstnance a zaměstnavatele. Při velkém využití práce z domova vzrostla důležitost důvěry mezi oběma stranami, lidé na manažerských postech se museli naučit řídit a koordinovat tým na dálku, a všichni spolupracovat jinak než v osobním kontaktu. Bylo třeba navrhnout a zavést hygienická opatření, nově nastavit pravidla pro práci z domova, mapovat potřeby a náladu ve firmě. To vše jsou oblasti, v nichž HR oddělení hrála nebo mohla hrát důležitou úlohu.Zdroj: Personalista.com
Otevřený internetový HR magazín.