Základní kompetence facility manažera

Datum publikování na HitPrace.cz: 2. 2. 2021

Facility manažer je řídící pracovník, který je zodpovědný za komplex podpůrných služeb v organizaci. V rozvinutých zemích bývá součástí nejvyššího vedení společnosti a v případě rozhodování o dalších cílech vedení přebírá zodpovědnost za podporu těchto záměrů a následně řídí jejich zajištění. Aby se zhostil této úlohy, musí mít i patřičné kompetence. V tomto příspěvku si některé z nich vyjmenujeme.


Nové vnímání pozice facility manažera


Do současné doby převládá představa facility manažera jako technicky rutinovaného provozovatele budov a majetků. Z přehledu kompetencí je však zřejmé, že facility manažer je předně řídícím pracovníkem s velice rozvinutou schopností komunikace.


Současné pojetí oboru klade důraz na jeho schopnost komunikovat se zaměstnanci, návštěvníky, uživateli prostor a samozřejmě s vedením organizace tak, aby nejdříve zjistil jejich skutečné potřeby podpory a následně dokázal tyto podpůrné služby efektivně, kvalitně a udržitelně zajistit.


Zdroj: HR News
Zprávy a novinky z HR