Výhody stravovacího paušálu se v praxi často ztrácejí

Datum publikování na HitPrace.cz: 27. 1. 2021

Stravovací paušál nemusí být zdaleka tak optimálním nástrojem pro odměňování zaměstnanců, jak se na první pohled může zdát. Podle výpočtů daňového experta Petra Frische je paušál v mnoha konkrétních případech méně výhodným řešením než stravenky, a to jak pro zaměstnavatele, tak i zaměstnance. Nejasnosti panují kolem jeho využívání při dnes tolik oblíbené práci z domova nebo u práce nad rámec běžných směn.


„Pro stravovací paušál v soukromé sféře platí stejná daňová pravidla jako pro stravenky pouze do určité limitované částky. Ta je stanovena vyhláškou MPSV a pro letošní rok je limit nastaven na denní příspěvek ve výši 75,60 Kč. Do této částky jsou stravenky i paušál osvobozeny od daní i odvodů a lze je zahrnout do firemních daňových nákladů,“ potvrzuje daňový expert Petr Frisch ze společnosti Pro Factum Consulting.


Následně se ale pravidla rozcházejí. Stravenky nad limitem podléhají pouze 19% dani z příjmu právnických osob, u paušálu se pak kromě daně z příjmů fyzických osob (15 %) platí i povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění, a to jak na straně firmy, tak na straně zaměstnance. „V praxi to znamená celkovou daňovou zátěž ve výši 59,8 procenta, což je proti stravence výrazný rozdíl v sazbě,“ upozorňuje Frisch.


Zdroj: HR News
Zprávy a novinky z HR