Jak studenti mění svět? Chtějí se vzdělávat a myslí solidárně

Datum publikování na HitPrace.cz: 28. 12. 2020

Tři projekty, které odrážejí inovativní řešení palčivých společenských problémů. Takové bylo zakončení téměř ročního rozvojového programu Samsung Tvoje šance #futureskills pro mladé Čechy a Slováky.


Devět studentů ve věku 17 až 21 let prožilo v programu 28 skupinových workshopů z oblastí managementu, financí, moderních technologií či marketingu, absolvovalo bezmála 2700 hodin individuálního rozvoje na 301 on-line kurzech a seminářích, zúčastnilo se 34 konferencí a přečetlo 117 knih. „Jsme pyšní na naše účastníky, že si po celých 10 měsíců vzdělávacího programu udrželi motivaci a i v epidemické době dokázali svůj čas v projektu naplno využít. Navzdory zrušení mnoha tuzemských i zahraničních akcí se například Janě podařilo strávit nezapomenutelný týden na Islandu na Youth Summer School 2020 nebo Štěpánovi absolvovat 154hodinový kurz pracovníka v sociálních službách, který bohatě zúročil v posledních týdnech,“ popsala Zuzana Mravík Zelenická, CSR manažerka společnosti Samsung

.


Zdroj: Personalista.com
Otevřený internetový HR magazín.