Tři výzvy pro váš intranet

Datum publikování na HitPrace.cz: 17. 12. 2020

Potíže s vyhledáváním na intranetu jsou ve firmách častým problémem, který vede ke ztrátě produktivity a frustraci zaměstnanců. Ze studie společnosti Nintex, kterou provedla na 1 000 zaměstnancích s plným úvazkem v různých průmyslových odvětvích, vyplývá:


    49 % uvedlo problém s vyhledáním dokumentu

    39 % má za to, že jejich systém správy dokumentů je nevyhovující


Ztráta produktivity


Při takto vysokých procentech zaměstnanců, kteří ztrácejí čas kvůli obtížnému vyhledání dokumentů a informací v interních systémech, velmi klesá produktivita. Interact uvádí, že 19,8 % pracovní doby (tedy ekvivalent jednoho pracovního dne v týdnu) je zaměstnanci vyplýtváno na hledání informací důležitých pro jejich práci. Tato neschopnost najít a získat dokumenty může firmu s tisícem zaměstnanců přijít až na 2,5 milionu dolarů ročně.


Se zvyšujícím se procentem týmů, které spolupracují na dálku a komunikují po celém světě, je efektivní intranet umožňující zaměstnancům jednoduše vyhledávat dokumenty, zásadní podmínkou produktivity. Ukládání informací a dokumentů do různorodých systémů vedou k chaotické správě souborů a znemožňují rychlé vyhledávání.


Zdroj: HR News
Zprávy a novinky z HR