Dokumentace, nezbytná pro spolupráci uživatele a agentury práce

Datum publikování na HitPrace.cz: 10. 12. 2020

Dočasné přidělení zaměstnanců agenturou práce k uživateli je v dnešní době velmi častý jev v mnoha oblastech průmyslové výroby, stavebnictví i službách. V tomto článku si vysvětlíme, jaké dokumenty je třeba mít v pořádku, a to nejen pro případ kontroly ze strany SUIP (Státní úřad inspekce práce).


Za agenturu práce, dále jen „AP“, se považuje fyzická či právnická osoba, která disponuje licencí ke zprostředkování zaměstnání dle § 14 odst. 1 písm b) zákona o zaměstnanosti, dále jen „ZoZ“. Na tuto licenci je možné nahlížet jako na obdobu např. koncesované živnosti.


Za uživatele bereme subjekt, ke kterému jsou agenturní zaměstnanci vysláni AP. Může se jednat o výrobní závod, kterému jsou přidělení slévaři, stavební společnost, která potřebovala více stavebních dělníků na svoji zakázku, či hotel s nedostatkem pokojských.


Zdroj: HR News
Zprávy a novinky z HR