I v online prostředí lze pracovat společně. Základem jsou přesná pravidla

Datum publikování na HitPrace.cz: 1. 12. 2020

Už od března firmy řeší, jak ochránit své zaměstnance a zároveň, jak ochránit firmu před případnými finančními problémy. Nejjednodušším řešením je aktuálně home office. V dnešním světě moderních technologií by to neměl být problém, přesto si někteří zaměstnanci stále pletou práci z domova s dovolenou. Manažeři tak řeší, jak zefektivnit výkony lidí online, jak celý systém nastavit, aby vyhovoval všem a byl přínosný pro chod celého podniku. Základem úspěchu je vždy komunikace, důvěra a zodpovědnost.


musí všem členům pracovní skupiny vysvětlit podstatu daného projektu, nastavit cíle a rozdělit úkoly. „Každý by měl pochopit, čeho má být dosaženo. Vedoucí musí vysvětlit jednotlivé kroky a dílčí úkoly. Stanovit, kdo je za daný úkol zodpovědný a kdo na daném úkolu pracuje – a to ideálně dle pravidla, že každý dělá to, co umí nejlépe, motivuje tím zaměstnance k tomu, aby pochopili svoji roli a byli aktivní částí projektu nebo týmu," vysvětluje koučka Martina Jandečková za vzdělávací společnost MgC Group. Vedle delegace práce musí docházet také k průběžnému ověřování splněných úkolů. Jednou z cest jsou pravidelné online schůzky a také práce ve sdílených souborech a dokumentech. Snižuje se tím riziko ztráty informace v přeplněné emailové schránce. „Když se podaří dobře nastavit proces, způsob a forma komunikace v týmu, pak je položen základní kámen ke spolupráci jednotlivých členů týmu," potvrzuje Martina Jandečková.


Zdroj: Personalista.com
Otevřený internetový HR magazín.