Bouřlivý propad nebo bouřlivý růst: motivace v době nejistoty a rychlých změn

Datum publikování na HitPrace.cz: 30. 11. 2020

Jako ve většině HR procesů je i v motivaci zaměstnanců role HR metodická. Aby bylo HR úspěšné, musí chápat jak potřeby společnosti, tak i potřeby zaměstnanců. Musí také předvídat účinky jednotlivých opatření, které společnost zavádí. Co se letos změnilo?


V současné době máme 3 typy společností


  • Společnosti, které v současná situaci zažívají bouřlivý růst a zároveň se potýkají s nedostatkem zaměstnanců

  • Společnosti, které se potýkají s nedostatkem zaměstnanců, zakázky zůstávají stejné

  • Společnosti, které se potýkají s nedostatkem zakázek, mají omezenou činnost nebo ji musely dočasně přerušit

Čtvrtým typem by mohla být společnost, kterou aktuální situace neovlivnila. Domnívám se ovšem, že taková aktuálně neexistuje. Přinejmenším i společnosti, které drží stabilní výkon a mají dostatek lidí, musí změnit přístup k bezpečnosti zaměstnanců, řeší aktuálně zvýšenou nemocnost nebo demotivaci lidí vzniklou okolními vlivy.


Jaké potřeby vyplývají ze současné situace u jednotlivých typů společností?


Zdroj: HR News
Zprávy a novinky z HR