V-learning: nejnovější technologie učí i na dálku

Datum publikování na HitPrace.cz: 19. 11. 2020

Do našich slovníků v oblasti vzdělávání bychom měli zařadit nový výraz V-learning neboli vzdělávání pomocí virtuální reality. Nebylo pochyb, že v blízké budoucnosti VR výrazně ovlivní firemní vzdělávání kvůli vyšší efektivitě učení i nákladů. Ale jak se ukazuje, zavádění V-learningu urychlila i současná situace COVID 19.


Abychom si ujasnili pojmy hned na začátku, nemluvíme o vzdělávání pomocí videí, o kurzech na platformách typu Zoom nebo o dalších formách e-learningu.


Virtuální realita je digitálně vytvořený svět, do kterého se díky speciálním virtuálním brýlím úplně ponoříme a můžeme s ním interagovat. Říká se, že přímý prožitek vede k nejsilnější paměťové stopě a to je přesně to, co VR nabízí.

Soft Skills ve VR? Samozřejmě!


Soft skills jsou pro kariérní úspěch stejně důležité jako znalosti z konkrétního oboru, ne pro všechny jsou však kurzy komunikace srozumitelné a znalosti využitelné v praxi.


V-learning výrazně zužuje knowing-doing gap neboli zvyšuje schopnost využít,  co jsme se naučili a převést to do naší každodenní praxe.


Účastníci V-learningu mají o 275 % větší jistotu v tom, co se naučili. Potřebné dovednosti si osvojí 4x rychleji a mají4x vyšší pozornost během tréninku než studenti e- learningu nebo učení ve třídě. Téměř 4x víc jsou emočně vtažení do obsahu tréninku než při jiných typech výuky, což je významný faktor ovlivňující schopnost retence – udržení informací.


V neposlední řadě je V-learning o 52-64 % víc cost –effective než e-learning. Takto praktické zkušenosti potvrzuje podrobná studie PWC (The Effectiveness of Virtual Reality Soft Skills Training in the Enterprise 2019)


Zdroj: HR News
Zprávy a novinky z HR