ING Bank připravila komplexní plán na podporu svých zaměstnanců pracujících na dálku

Datum publikování na HitPrace.cz: 17. 11. 2020

Pro mnoho zaměstnancům jsou poslední měsíce velkým zátěžovým obdobím. Dost možná i zlomovým bodem, který rapidně mění jejich pracovní návyky. ING Bank proto podnikla kroky, které pomohou zlepšovat zkušenost a spokojenost zaměstnanců společnosti.


ING Bank se zlepšení tzv. work-life balance věnuje už od začátku roku 2019. Všem zaměstnancům, jejichž práce to umožňuje, nabízí nelimitovanou práci z domova a také zkrácené úvazky jen na 4 nebo 4,5 dne v týdnu.  


Počínaje listopadem 2019 firma začala poskytovat také benefit pro rodiče dětí mladších tří let, kteří strávili na rodičovské dovolené alespoň 6 měsíců a dítě je v pracovních dnech v předškolním zařízení anebo o něj pečuje jiná osoba než druhý rodič. Zájemcům banka přispívá 10 000 Kč měsíčně, čímž podporují jejich návrat z rodičovské dovolené.


Po vypuknutí pandemie v průběhu března letošního roku přišla banka navíc s myšlenkou vytvořit dobré podmínky pro práci z domova a poskytla všem svým zaměstnancům, kteří projevili zájem, headsety pro usnadnění komunikace během online meetingů. Zároveň jim zapůjčila ergonomické židle a větší monitory, aby tak zamezila zdravotním důsledkům nevhodně uzpůsobeného pracoviště.


Jako novinku od září banka ING zavedla také příspěvek na spotřebu energií při práci na dálku ve výši 3000 Kč ročně. 


Zdroj: HR News
Zprávy a novinky z HR