Jak spravedlivě ohodnotit vykonávanou práci vašich zaměstnanců

Datum publikování na HitPrace.cz: 3. 11. 2020

Za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda. Stále častěji se však objevují případy, kdy se zaměstnanci domáhají svého práva na rovnou mzdu, a je na zaměstnavatelích prokázat správnost svého postupu.


Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce. TREXIMA proto nabízí svým klientům produkt Analytické hodnocení prací – AHP 8000, který umožňuje porovnat všechny rozhodující požadavky spojené s výkonem práce na konkrétní pozici, jako je např. požadované vzdělání, praxe, složitost předmětu práce a pracovní činnosti, organizační a řídící náročnosti, odpovědností za výsledky, škody, zdraví a bezpečnost či zátěže, fyzické nebo duševní.

Jak vaší firmě Analytické hodnocení prací pomůže?


Především získáte faktické argumenty, proč je konkrétní práce ohodnocena konkrétní hodnotou. Základním výstupem hodnocení je totiž přiřazení tarifního stupně ke konkrétní pracovní pozici na základě objektivního hodnocení všech aspektů pracovní pozice. Správné zařazení přitom výrazně posiluje interní spravedlnost mzdového systému každé firmy.


Zdroj: HR News
Zprávy a novinky z HR