Komunikace jako hra argumentů

Datum publikování na HitPrace.cz: 30. 10. 2020

Stejně jako při šachové partii reaguje protihráč na tah svého soupeře vlastním posunem figurky v hracím poli, i v rovině komunikace můžeme hovořit o jakési pomyslné hře argumentů. Na každý argument soupeře existuje příslušný protiargument, jehož nalezení a strategické užití nás může přiblížit k vytyčenému komunikačnímu cíli.


Čím více informací, tím více argumentů a vyšší šance najít ty silné


V komunikačním procesu má práce s argumenty své nezastupitelné místo. Ve fázi přípravy si nejdříve shromáždíme všechny relevantní informace k určitému komunikačnímu cíli. Platí, že čím více poznatků máme, tím lépe se jí z nich tvoří následné argumenty. Kvantita je rovněž nutným předpokladem selekce a uvědomění síly argumentu. Z velkého množství informací se nám dobře v taktické fázi přípravy budou vybírat ty argumenty, které považujeme za kvalitní (nosné, silné) vzhledem k cíli a protistraně. Skrze ně pak můžeme upevňovat pozici v komunikačním procesu.


Zdroj: Vlastní cesta
Vlastní cesta byla založena jako poradenský portál určený všem poradcům a potenciálním klientům.