HR anketa: Zájem personalistů o online vzdělání a rozvoj by dodavatelé rozhodně neměli podceňovat

Datum publikování na HitPrace.cz: 24. 10. 2020

Pandemie smetla vzdělávací trh jako vlna tsunami. Dodavatelé, kteří doposud nebyli schopni přijmout myšlenku digitalizace za svou, budou možná časem hodně litovat. Ostatně tuto situaci optikou oborového média dobře popsal ve svém článku náš obchodní ředitel Michal Kankrlík.


Jaká je ale situace na druhé straně – ve firmách u personalistů? Do jaké míry firmy skutečně omezují výdaje a účast na vzdělávacích aktivitách a akcích s HR problematikou? Společně s pořadateli EVOLVE! Summitu jsme udělali malý průzkum, abychom zmapovali situaci.


Do elektronické ankety, která probíhala v září 2020, se zapojilo celkem 117 účastníků z řad personálních manažerů a specialistů vzdělávání z celé České republiky.


Téměř polovina z respondentů (47,9 %) uvedla, že se v průběhu posledního půl roku zúčastnila 1-3 vzdělávacích akcí a webinářů, které proběhly ve virtuálním prostředí. 23,9 % dotazovaných se dokonce zúčastnilo až 7 různých událostí. Jen necelá pětina (19,7 %) uvedla, že se nezúčastnila žádné podobné online aktivity.


Zdroj: HR News
Zprávy a novinky z HR