Leadership v době změn: model SCARF ukazuje, kterých pět oblastí nepodcenit

Datum publikování na HitPrace.cz: 21. 10. 2020

Aktuální situace přepisuje podmínky v řadě firem a léta zaběhlá praxe se mění ze dne na den. Dochází k posílení aktivit v on-line prostředí, zaměření na novou cílovou skupinu anebo rovnou k zásadním inovacím nabízených produktů a služeb. Častým výsledkem rychlých a podstatných změn je zvýšený tlak na zaměstnance. To vše v situaci, kdy v mnoha oborech vládne spíše nejistota a obavy z dalšího vývoje. Udržení funkčního týmu je za těchto okolností klíčové, a přitom mimořádně náročné. Velkým přínosem mohou být užitečné návyky respektující základní sociální potřeby, které shrnuje model SCARF vycházející z poznatků moderní neurovědy. Jediný tuzemský Master Certified Coach Vladimír Tuka poradí, jak jej uplatnit v rámci běžných pracovních aktivit.


Autorem modelu SCARF je Australan Dr. David Rock, celosvětový průkopník metody Brain-Based Coaching, který poznatky moderní neurovědy v praxi využívá jak k efektivnímu koučinku, tak v rozvoji leadershipu. SCARF je akronymem anglických slov označujících základní sociální potřeby, jejichž naplnění je pro mozek nezbytné. Jestliže k němu nedochází, vyhodnotí mozek situaci jako hrozbu a spouští obranné mechanismy podobně jako při ohrožení fyzické bezpečnosti. Jedná se o zcela přirozenou reakci, která má zásadní vliv nejen na chování, ale také na myšlení. Dochází při ní mimo jiné ke zvýšení hladiny stresového hormonu kortizolu, což negativně ovlivňuje jak naši produktivitu a kreativitu, tak i schopnost spolupráce. Podnět, který mozek vyhodnotí jako hrozbu, se přitom může zdát naprosto banální. Často jím bývají i praktiky běžně využívané při vedení týmu. K vytvoření inspirativní atmosféry na pracovišti a ke zlepšení výkonnosti týmu přispívají postupy respektující mozku vlastní mechanismy.Zdroj: Personalista.com
Otevřený internetový HR magazín.