Naučte se správně a efektivně pracovat s časem

Datum publikování na HitPrace.cz: 1. 9. 2020
Naučte se správně a efektivně pracovat s časem

Nejcennějším zdrojem, který máme k dispozici, je čas. Měří se v hodinách, minutách a sekundách. Ztrácíme-li čas, nemůžeme ho nikdy získat zpět. V souladu s tím musí být náš čas jednou z našich denních priorit a dovednost řízení času nám k tomu pomůže. Prováděním správy času budete moci pracovat efektivněji. Tímto způsobem můžete dosáhnout více úkolů za kratší dobu. Můžete zůstat efektivní, i když máte málo času a pracujete pod tlakem. Pokud neprovedete řádnou správu času, můžete se stresovat a vaše efektivita se sníží. Součástí řízení času je dochvilnost.

Proč potřebujete být dochvilní?

Když je váš důvod dostatečně silný, najdete způsob, jak to zajistit. Spolehnutím se na tento princip můžete překonat svůj zlozvyk. Začněte určením hlavního důvodu, proč se chcete změnit. Vezměte si pero a papír a napište hlavní důvody, proč chcete změnit tento zvyk. Také si zapište výhody, které ve vašem životě přinese dochvilnost. Příklady výhod zahrnují snížení stresu, zvýšení odpovědnosti a snížení hádek s kolegy nebo spolupracovníky. Ujistěte se, že výhody jsou jasné a snadno zapamatovatelné. Pomocí těchto důvodů a výhod se neustále motivujte.

Den začínejte nejdůležitějším úkolem

Každý den vás čeká seznam pracovních úkolů, které vyžadují vaši pozornost. Někteří z nás je uspořádají do seznamu úkolů podle priority. Chcete-li provést řádnou správu času, měli byste nejprve dokončit ty nejdůležitější. To je zlaté pravidlo. Každý den určete dva nebo tři úkoly, které jsou pro vás nejdůležitější, a proveďte je. Po dokončení je váš den již úspěšný. To vás povzbuzuje, abyste s důvěrou přistoupili ke zbývajícím úkolům. Můžete se dokonce rozhodnout některé z nich posunout na další den. Je to proto, že jste již dokončili ty nejdůležitější. To vám pomůže lépe spravovat svůj čas.

Naučte se říkat „ne“

Každý den vás přátelé, rodina a kolegové žádají, abyste pro ně něco udělali. Navzdory tomu, chcete pomoci, mít příliš mnoho úkolů jiných lidí vám brání v provádění vašich vlastních. Proto se musíte naučit, jak odmítnout žádosti. Měli byste provádět pouze úkoly, které můžete splnit v době, kterou máte navíc. Navíc by to měli být ti, na kterých vám záleží. To je základní dovednost v řízení času.


HitPrace.cz
Autor:
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.