Teplo nebo zima? Zjistěte, jaká je maximální povolená teplota na pracovišti

Datum publikování na HitPrace.cz: 24. 8. 2020
Teplo nebo zima? Zjistěte, jaká je maximální povolená teplota na pracovišti

Zjistěte, jaká je maximální povolená teplota na pracovišti. Každý zaměstnavatel ví, že příjemné pracovní podmínky vedou k větší efektivitě práce. Jedním z nejdůležitějších aspektů, které zpříjemňují pracovní prostředí, je ideální teplota. Mikroklimatické podmínky (nepřekročení maximální a minimální teploty) patří k povinnostem zaměstnavatele.

Vysoká teplota

Zákoník práce říká, že je zaměstnavatel povinný snížit teplotu na pracovišti, pokud je příliš vysoká. Jakým způsobem to má udělat, o tom už zákoník práce mlčí. Zůstává tak zcela v kompetenci zaměstnavatele, jakým způsobem se k tomu postaví. Pokud je součástí pracoviště klimatizace, neměla by teplota překročit rozdíl 6 ºC mezi venkovní a vnitřní teplotou. Zaměstnavatel je také povinný zajistit bezproblémový přístup k pitné vodě každému zaměstnanci a to bez ohledu na teplotu vzduchu na pracovišti. Povolená maximální teplota se odvyjí od druhu práce fyzické aktivitě. Existuje osm kategorií, která rozdělují pracovní pozice podle fyzické zátěže, přičemž do I. kategorie patří zaměstnání s minimální fyzickou aktivitou (kancelářské práce). V I. kategorii je tolerována teplota do 27 ºC. Třída IIa toleruje teplotu 26 ºC a řadí se do ní především řidiči, v kategorii IIb jsou řidiči těžší techniky a doporučená teplota je do 32 ºC.

Teploty neohrožující zdraví

Kategorie I a IIa nejsou fyzicky náročné a je jen velmi málo pravděpodobné, že překročení teplotního limitu nějak ohrozí jejich zdraví. Vysoká teplota je považována za obtěžující faktor, který může snížit výkon a soustředění zaměstnance.

Přestávky a pitný režim

Při překročení teplotního limitu (36 ºC) je zaměstnavatel povinný zajistit ochranné (minerální nebo iontové) nápoje a poskytnout zaměstnanci přestávky navíc.

Zákon pamatuje i na minimální teplotu

Při nízkých teplotách na pracovišti je povinností zaměstnavatele zajistit ochranné pracovní pomůcky a oděvy. Přestávky a přístup k teplým nápojům je zaměstnavatel povinný umožnit ve chvíli, kdy nízká teplota ohrožuje zdraví. Tři zákony (§ 6 nařízení vlády č. 361/2007 Sb, § 7 nařízení vlády č. 361/2007 Sb, § 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.) podrobně rozepisují, jakých zaměstnání se nařízení týkají.


HitPrace.cz
Autor:
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.