Co jsou tajné odbory?

Datum publikování na HitPrace.cz: 20. 6. 2019

Pod označením „tajné odbory“ se skrývá „seskupení členů“, které vzniklo ze stávajících členů OS KOVO v roce 2013. V současnosti jsou tajné odbory legální pouze v kovovýrobních společnostech.

Jejich cílem je vyjednávání lepších pracovních podmínek pro zaměstnance, což láká další nové členy. Odboráři tak doufají ve větší zájem zaměstnanců o vstoupení do odborů. Zájem o členství klesá již dlouhodobě.

Vše je anonymní

Většina z nás jistě zažila strach ze ztráty zaměstnání. Právě strach ze ztráty zaměstnání a neprůbojnost jsou důvody, proč mnoho zaměstnanců nesdělí své požadavky svým nadřízeným, na které má často nárok.

Tito zaměstnanci mají možnost založit tajný odbor. Profesionální odboráři jednají se zaměstnavatatelem jménem tajného seskupení o jejich požadavcích – zvýšení platu, nákupu nových pracovních pomůcek, zlepšení pracovního prostředí apod. Identitu tvůrců požadavků se zaměstnavatel nedozví.

Vznik tajného odboru

Pracovníci v kovovýrobě, kteří se rozhodnou zůstat anonymní, ale chtějí trvat na svých požadavcích, mohou založit svůj vlastní tajný odbor. Stačí kontaktovat jedno z desítky pracovišť KOVO. Profesionální odboráři zaměstnancům založí tajný odbor a budou za ně vyjednávat se zaměstnavatelem, popřípadně budou dohlížet na jejich vyjednávání a dávat profesionální rady.

Pokud se zaměstnanci nerozhodnou na jednáních podílet nebo nevstoupí do odborů, zůstává jejich identita před zaměstnavatelem skryta. Zaměstnavateli bude pouze oznámeno, že v jeho firmě vznikl tajný odbor, za který odboráři jednají.

Tajná seskupení vznikla nejen za účelem anonymního vyjednávání s vedením firem, ale především má v zaměstnancích vzbudit větší zájem o odbory.

Za členství se platí

Členské příspěvky odborům jsou samozřejmostí, většinou se jedná o jedno procento z čisté mzdy.

Za členství v tajných odborech se také platí členský příspěvek, ale jedná se o menší částku.


HitPrace.cz
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.

Autor článku: Petra Hornová