Potřebujete optimalizovat náklady na mzdy a udržet konkurenceschopnost? Pomůže vám mzdový benchmarking

Datum publikování na HitPrace.cz: 24. 6. 2020

Dnešní doba by se mohla nazývat dobou „datovou“ a v oboru lidských zdrojů tomu není jinak. Data se stávají neodmyslitelnou součástí práce na personálních strategiích, mzdových politikách nebo příprav na diskuse s vedením společností a firemními partnery. S rostoucím významem dat roste také význam jejich kvality jak z hlediska jejich aktuálnosti, tak jejich reprezentativnosti a srovnatelnosti s co největším vzorkem populace.


Jedním ze základních datových vstupů pro strategie odměňování jsou jednoznačně mzdová srovnání – benchmarkingy. „V uplynulých dvou až třech letech se tyto benchmarkingy využívaly především k nastavení konkurenceschopné mzdové úrovně, která firmě na jedné straně pomáhá udržet stávající zaměstnance a na druhé straně pomáhá s lákáním nových talentů. Se zpomalením ekonomiky bude vzrůstat také význam mzdového srovnání jako nástroje pro měření efektivity vyplácených mezd z pohledu úspory nákladů,“ říká Hana Kohoutová, ředitelka úseku Podnikové poradenství ve společnosti TREXIMA, která se mzdovými benchmarkingy dlouhodobě zabývá.


Zdroj: HR News
Zprávy a novinky z HR