Co je facilitace a kdo je facilitátor

Datum publikování na HitPrace.cz: 12. 6. 2020

Uplatnění facilitátorů a facilitace se za posledních deset let mnohonásobně rozšířilo. Souvisí to mimo jiné s rozvojem agilního přístupu v řízení a rostoucí mírou participace v soukromých i veřejných organizacích. To vše jsou oblasti, kde lze facilitaci úspěšně použít.


Zájem o facilitaci dokládá i rostoucí množství odkazů a vyhledávacích dotazů pro tento pojem v online prostoru. Pokud však hledáte základní vysvětlení, co je facilitace, najdete většinou jen krátké texty, které bývají nepřesné a matoucí. Proto vznikl tento článek, který má za cíl srozumitelně a přitom stručně vysvětlit, co je facilitace, kdy ji použít a kdo je facilitátor.

Odkud pochází pojem facilitace


Abychom lépe pochopili, odkud facilitace pochází, podívejme se krátce na původ tohoto slova. Ten najdeme v latinském “facilis”, což znamená “snadné” nebo “jednoduše udělatelné”. Z latiny slovo přejala italština, francouzština a později také angličtina (facile). Ve všech těchto jazycích je zachován význam slova “snadný”. Odvozené anglické slovo “facilitate” pak znamená “usnadnit”.Zdroj: HR News
Zprávy a novinky z HR