Kdo je v práci produktivnější: ženy nebo muži?

Datum publikování na HitPrace.cz: 9. 6. 2020
Kdo je v práci produktivnější: ženy nebo muži?

Jakou roli hraje pohlaví na pracovišti, pokud jde o produktivitu, odpracované hodiny a komunikační styly? Chodí na stejná setkání, mají stejné kolegy, usilují o stejné povýšení. Proč jsou tedy jejich perspektivy - a zkušenosti - tak odlišné?

Stejná práce, odlišný přístup

Muži a ženy pracují bok po boku, řeší stejné obchodní problémy, sedí na stejných setkáních a chodí po stejných chodbách. Po celém světě je hledání práce pro ženy mnohem tvrdší než pro muže. Pokud jsou ženy zaměstnány, mají tendenci pracovat na nekvalitních pracovních místech a v horších podmínkách a v blízké budoucnosti se situace pravděpodobně nezlepší.

Přístup k práci

Muži a ženy mají různé přístupy k práci. Muži mají tendenci přicházet na pracoviště, aby vyhráli, aby dobili. Je to pro ně soutěž. Pokud mu nepomůžete vyhrát, pak jste nepřítelem nebo nepodstatným podvodníkem. Muži se rychle učí, že jsou živiteli. Očekává se, že budou fungovat. Muži mají tendenci neustále hledat působivější pracovní pozici, prestiž a profesionální úspěch. Koneckonců, to je to, co označuje skutečného člověka (nebo tak byli vychováni). Zabránění ženám v dosažení jejich kariérních cílů je skutečnost, že ženy nemají tendenci myslet na sebe jako na živitele rodiny, jako na někoho, kdo musí pracovat. Mnoho žen bylo vychováno, aby věřily, že až vyrostou, budou součástí rodiny.

Možná nebudou muset pracovat, a pokud budou pracovat, bude jejich příjem druhořadý než příjem jejich partnera. Pokud pracují, budou pravidelně opouštět svou pracovní pozici, když budou vychovávat své děti. Pro mnoho žen je práce místem budování přátelství, vztahů a být ve společnosti. Teď to není důvod, proč ženy pracují. Neříkáme: „Potřebuji nového přítele. Myslím, že budu pracovat.“ Je to přístup k práci žen. Je to: „No, pokud musím pracovat, mohla bych z toho udělat to nejlepší a těšit se z lidí, se kterými pracuji, možná dokonce potkat nového přítele.“ Většina žen pracuje, aby zaplatila účty, odvedla dobrou práci, setkala se s novými lidmi a zlepšila své životy.


HitPrace.cz
Autor: Petra Hornová
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.