Vládní program Antivirus a dodržování jeho podmínek z pozice zaměstnavatele

Datum publikování na HitPrace.cz: 9. 6. 2020

V uplynulém období nemalá část zaměstnavatelů řešila možnosti čerpání vládní podpory v rámci programu Antivirus za účelem překlenutí nepříznivé (nejen) ekonomické situace. I přes počáteční nesrovnalosti a vrácení žádostí (zpočátku až v 70 % případů), zaměstnavatelé tuto podporu čerpali. Bylo by chybou se domnívat, že vše přijetím dotace zdárně skončilo, jelikož v současné době dochází ze strany úřadu práce ke kontrole čerpaní. Tento článek má poukázat na základní podmínky, na které si zaměstnavatel má dát pozor při kontrole ze strany úřadu práce.


Vládní program Antivirus je určen pro zaměstnavatele, kteří při splnění podmínek čerpali podporu poskytnutou v rámci programu Antivirus z důvodu šíření nákazy COVID-19. Program Antivirus v konečné podobě sestával z Režimu A určenému primárně pro zaměstnavatele, kteří svůj provoz museli uzavřít či omezit, a Režimu B určeném pro zaměstnavatele, kteří nemohli zaměstnancům přidělovat práci z důvodu existence překážek v práci podle ustanovení § 207 a § 209 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákoník práce“). Těmito překážkami bylo nejčastěji omezení poptávky po zboží a službách zaměstnavatele nebo výpadek dodávky surovin. Pro účely tohoto článku není rozdílu mezi jednotlivými režimy, neboť se na ně vztahují stejné podmínky.


V případě kontroly ze strany úřadu práce k čerpání dotace upozorňujeme, že tyto kontroly mohou proběhnout i za několika let. Jak plyne z informací od našich klientů, jsou tyto kontroly stále častější. Je tedy nutné již od počátku mít vše správně nastaveno, aby nedocházelo k povinnosti navrátit poskytnutou dotaci s rizikem uložení sankce.


Zdroj: HR News
Zprávy a novinky z HR