Jen malá část top manažerů očekává, že bude snižovat počet zaměstnanců o desetinu i více.

Datum publikování na HitPrace.cz: 4. 6. 2020

S návratem do skoro normálního života firmy sčítají ztráty. Zdá se, že se masivně propouštět zatím nechystají, jako pravděpodobnější se jeví ad případné změny na vrcholových pozicích. Vyplývá to z kvalitativního dotazování, které na sklonku nouzového stavu v týdnu od 18.5.2020 realizovala společnost Amrop / Dr. Kaufmann & Partner mezi 37 vrcholovými manažery na českém trhu. Více než polovina respondentů hloubkového on-line dotazování pracuje na pozici CEO nebo majitel firmy a zhruba třetina jsou šéfové lokálního nebo skupinového HR. Ostatní manažeři mají role obchodního, provozního nebo finančního ředitele.


„Pokud jde o změny v počtu zaměstnanců, jen pět ze 37 vrcholových manažerů očekává, že jejich firma bude muset v souvislosti s krizí propustit více než 10 % zaměstnanců. Naproti tomu 20 ze 37 oslovených manažerů si myslí, že k propouštění vůbec nedojde. A 14 manažerů očekává změny na pozicích v top managementu.“ říká řídící partner společnosti Amrop /Dr. Kaufmann & Partner, Zdeněk Kaufmann.


Zdroj: Personalista.com
Otevřený internetový HR magazín.