Jak na úspěšný rozvoj lidí (na dálku) 3/3 Před 9 hodinami.

Datum publikování na HitPrace.cz: 1. 6. 2020

Vzdálené vzdělávání může být v řadě případů efektivní cestou rozvoje lidí. A k tomu potřebujete zvolit správné rozvojové nástroje a postupy tak, aby v kontextu situace rozvojové aktivity daly lidem i organizaci rozvoj jak znalostí, tak především dovedností. Aby to však přinášelo výsledky, potřebujete k tomu navíc pozitivně ovlivnit motivaci lidí k aplikaci změn v reálné praxi.


Dovolte mi se s vámi nyní podělit o zkušenosti a postupy, které efektivitě a kvalitě rozvojového procesu napomáhají. Současně se vám v tomto článku pokusím včas odkrýt slepé uličky a neproduktivní zákoutí, kterým je potřeba se vyhnout.


První článek se věnoval obecným skupinám znalostí a dovedností, které je třeba rozvíjet. Podívali jsme se především na rutinní manuální činnosti. V minulém článku jsme se zaměřili na oblasti tzv. rutinních kognitivních činností. Dnes nás čeká oblast rozvoje u nerutinních činností.


Jak tedy oblast nerutinních činností kvalitně rozvinout (na dálku)?


Zdroj: HR News
Zprávy a novinky z HR