Jak na úspěšný rozvoj lidí (na dálku) 2/3

Datum publikování na HitPrace.cz: 1. 6. 2020

Vzdálené vzdělávání může být v řadě případů efektivní cestou rozvoje lidí. A k tomu potřebujete zvolit správné rozvojové nástroje a postupy tak, aby v kontextu situace rozvojové aktivity daly lidem i organizaci rozvoj jak znalostí, tak především dovedností. Aby to však přinášelo výsledky, potřebujete k tomu navíc pozitivně ovlivnit motivaci lidí k aplikaci změn v reálné praxi.


Dovolte mi se s vámi nyní podělit o zkušenosti a postupy, které efektivitě a kvalitě rozvojového procesu napomáhají. Současně se vám v tomto článku pokusím včas odkrýt slepé uličky a neproduktivní zákoutí, kterým je potřeba se vyhnout.


V předchozím článku jsme se zabývali obecným představením znalostí a dovedností, které bychom měli rozvíjet. Popsali jsme si první skupinu rutinní manuální činnosti, nyní se podíváme také na rutinní činnosti, ale kognitivní.


Zdroj: HR News
Zprávy a novinky z HR