Jak na ideální školení pro zaměstnance

Datum publikování na HitPrace.cz: 29. 5. 2020

Občasnému školení se asi nevyhne nikdo z nás. Jak je však možné, že někde lidé na školení přicházejí v dobré náladě a někde se objevují otrávené obličeje? Pokud zaměstnavatel po svých zaměstnancích vyžaduje účast na školeních, která mají rozšířit jejich obzory a zároveň být pozitivním přínosem, je potřeba si uvědomit několik důležitých faktů.

Jak udělat školení pozitivním?

Nejprve je potřeba zjistit, o co se lidé zajímají. Účastníci ocení, pokud mohou ovlivnit výběr témat. Ideální je, pokud s i témata vybírají sami. To je pak účast daleko motivující, neboť se na školení dozvědí něco, co je zajímá. Ne vždy však můžeme vyjít vstříci všem, proto by den měl být něčím zpříjemněný. Jednak je to možnost, jak se naučit něco nového, rozšířit si obzory a udělat tak něco pro sebe. Dalším příjemným faktorem je malé občerstvení, které mohou účastníci školení využít. Velkou roli také hraje prostředí, v němž školení probíhá. Ideální je prostředí mimo pracoviště.

Důležité je i respektování času zaměstnanců. Samozřejmostí by mělo být školení v pracovní době. Každý zaměstnanec má právo na volno a odpočinek po práci, proto nebude rád, když mu tento čas krátí školení. Nezapomínejte ani na přestávky. I sebezajímavější školení se stává zdlouhavým, pokud trvá dlouhou dobu. Velkou roli hraje i kvalita lektora. Ideální je, pokud s lektorem již nějaké zkušenosti máte nebo vám jej doporučil někdo, kdo se účastnil školení, jež měl daný lektor na starosti. Mohou ho doporučit i kolegové. Velmi dobré je, pokud se sami účastníci mohou, pokud mají zájem, zapojit do diskuse. Dobrý lektor s sebou přináší i obohacení v podobě prezentací či videí, která jeho přednášku doprovázejí. Nezapomínejte ani na tištěné materiály se základními poznatky, díky kterým se účastníci k tématu mohou vracet a v případě potřeby si základní fakta připomenout.


HitPrace.cz
Autor: Petra Hornová
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.