Jak motivovat zaměstnance?

Datum publikování na HitPrace.cz: 27. 5. 2020

Pro zaměstnavatele je nejdůležitějším úkolem motivovat své zaměstnance, aby se jim v práci líbilo, aby byli spokojeni na své pozici, aby se cítili doceněni finančně i morálně. Pokud zaměstnavatel chce udržet pohromadě sehraný kolektiv lidí a aby zejména ti věrní neodcházeli za lepšími podmínkami, musí jim vytvořit optimální podmínky. Peníze nejsou všechno a jako lídr musíte zaměstnancům především dávat neustále najevo, že jsou pro vás a pro vaši činnosti nepostradatelní. Všechny kroky, které by žádný zaměstnavatel a šéf neměl opomíjet, lze shrnout do několika bodů.

1. Budujte vztahy a pečujte o ně

Nemusíte se zaměstnanci trávit víkendy na horách, ani s nimi chodit po práci na pivo. Znamená to snažit se poznat každého jednotlivého člena kolektivu trochu blíže, než pouze po pracovní stránce. Tak lze posoudit, jaká role každému nejlépe sedne, aby byl maximálně využit jeho potenciál ve prospěch firmy. Stačí k tomu i krátká schůzka a v přátelském duchu projednat vzájemné představy a vytvořit si mezi sebou důvěru.

2. Oceňujte osobnosti

Jednou z častých chyb je chválení za dobře odvedenou práci bez ocenění charakteru člověka. Sice to není nic špatného, ale šéf by měl dát lidem najevo, že ví, kým jsou a že si nevšímá pouze výkonů, které odvádějí.  

3. Oslovujte zaměstnance jménem

Tato zdánlivá banalita dokáže učiněné divy, jelikož zaměstnanec pocítí, že jej vnímáte jako lidskou bytost a ne pouze jako řadového zaměstnance.

4. Odměňte svůj tým něčím speciálním

Samozřejmě záleží na finančním rozpočtu, ale zaměstnance potěšíte poukázkami na obědy, kolektiv se utuží například při bowlingu, nebo objednejte krabici zákusků ke kávě.

5. Všímejte si pokroků a mluvte o nich

Ideální je to na pravidelných týdenních poradách. Společné posezení a hodnocení, co se povedlo a co nikoliv, je pro všechny přínosem. Nějaký čas vždy věnujte zmínce o jednotlivcích, kteří za poslední dobu udělali významný pokrok. Stačí se zmínit i o úplné maličkosti a zaměstnanci se utvrdí v tom, že tvrdá práce ve firmě se oceňuje.


HitPrace.cz
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.

Autor článku: Petra Hornová