Jak na úspěšný rozvoj lidí (na dálku) 1/3

Datum publikování na HitPrace.cz: 25. 5. 2020

Vzdálené vzdělávání může být v řadě případů efektivní cestou rozvoje lidí. A k tomu potřebujete zvolit správné rozvojové nástroje a postupy tak, aby v kontextu situace rozvojové aktivity daly lidem i organizaci rozvoj jak znalostí, tak především dovedností. Aby to však přinášelo výsledky, potřebujete k tomu navíc pozitivně ovlivnit motivaci lidí k aplikaci změn v reálné praxi.


Dovolte mi se s vámi nyní podělit o zkušenosti a postupy, které efektivitě a kvalitě rozvojového procesu napomáhají. Současně se vám v tomto článku pokusím včas odkrýt slepé uličky a neproduktivní zákoutí, kterým je potřeba se vyhnout.


Začněme nyní pohledem na to, jaké skupiny znalostí a dovedností potřebujeme rozvíjet.


Tradiční dělení na tzv. tvrdé a měkké dovednosti dává základní rámec toho, co vlastně lidi učíme. Avšak bylo by to velmi zjednodušující chtít tímto pojmenovat vše.


Tradiční pojem tvrdé dovednosti, hard skills, má původně opravdu blízko ke všemu tvrdému, hardware jako takovému. Což jsou stroje a technologie. Avšak řekněme si, že do tvrdých dovedností dnes patří softwarové znalosti, jak z hlediska obsluhy, tak i z hlediska programování, znalosti souvislostí, propojení na hardware atp. Tvrdé dovednosti jsou tedy širokým spektrem dovedností, které sahá od obsluhy strojů přes znalosti předpisů, legislativy až po práci s hardwarem a programování.


Zdroj: HR News
Zprávy a novinky z HR