Job Matching – neocenitelný pomocník pro efektivní nábor i rozvoj

Datum publikování na HitPrace.cz: 11. 5. 2020

Na rozdíl od několika posledních let očekáváme v současné situaci na trhu práce mnohem více kandidátů a zájemců o nabízené pozice. Předpokládáme, že vzroste počet uchazečů, kteří jsou šikovní, mají dobré předpoklady, ale mohou jim např. chybět zkušenosti v konkrétním oboru. Zároveň se zvýší tlak na rychlost, pružnost výběru a současně i na snižování nákladů.


Nástrojem, který lze snadno využít pro rychlou, levnou a efektivní preselekci je bezesporu psychodiagnostika, ideálně ve spojení s Job Matchingem. Psychodiagnostiku mohou kandidáti vyplnit během velmi krátké doby odkudkoli a kdykoli. A výsledky může firma okamžitě porovnávat s výsledky těch nejúspěšnějších zaměstnanců. Získaná data pak kontinuálně pomáhají zpřesnit predikci budoucího výkonu nebo případné riziko fluktuace.

S pomocí Job Matchingu vyberete ty nejvhodnější kandidáty


Job Matching je v podstatě vyjádření shody kandidáta, jeho předpokladů, dovedností, znalostí a zkušeností s obsazovanou pozicí. V posledních letech přikládáme také stále větší význam souladu kandidáta s firemní kulturou a hodnotami, které lze jen obtížněji měnit. Často se ukazuje, že jsou mnohem zásadnější než znalosti nebo dovednosti, kterými firmy dokážou nově příchozí vybavit v rámci adaptační doby případně dalšího rozvoje.


Job Matching vlastně intuitivně vyhodnocuje každý personalista nebo manažer zaangažovaný do procesu náboru a výběru nových zaměstnanců. Nepracuje s exaktními daty, ale vychází ze zkušeností, poznatků o kandidátech, ze svých vnitřních preferencí a opírá se o svůj profesní cit a odhad.


Zdroj: HR News
Zprávy a novinky z HR