Karanténa jako příležitost. Zapracujte na sladění pracovního a osobního života

Datum publikování na HitPrace.cz: 15. 4. 2020

O úspěšné sladění pracovního a osobního života, tak, aby jedno nezasahovalo do druhého a nikdo neměl pocit, že šidí rodinu ani práci, se snaží většina zaměstnanců. Aktuální pandemie, kvůli které se zdržujeme více doma, pro nás ale může být výzvou i příležitostí. Musíme totiž zvládnout nejen pracovní povinnosti v rámci home office, ale i běžnou péči o domácnost a starost o děti, které jsou doma se spoustou úkolů do školy. Work-life balance, který všeobecně řeší, jak vyvážit pracovní a soukromý život nám v této době může pomoci, jak od sebe oba životy prakticky oddělit. Pro řadu osob to ale může být nadlidský úkol. Není však vhodnější doba, než právě teď, jak zapracovat na osobní integritě pracovního a rodinného života.


Myšlenka rovnováhy mezi osobním a pracovním životem je různá, neexistuje univerzální poučka, která by byla aplikovatelná na všechny. V současné době hovoříme více o work – life integrity. Znamená to nejen rovnováhu mezi pracovním a osobním životem, ale daleko více sladění a integrování obou částí do života. Souvisí to zejména s nástupem nových generací do produktivního pracovního procesu a jejich nastavením k práci samotné.


Už nefunguje pouze jasné dělení na „teď pracuji“ a po osmi hodinách jdu domů a mám osobní část. Mladé generace upřednostňují integrování volnočasových aktivit i rodiny do celodenní organizace. Rovnováhu si může každý rozvrhnout podle svých potřeb. Důležitý je pocit spokojenosti a radosti jak z práce, tak i osobní části. „Ve své koučovací praxi se často setkávám s manažery generace X, kteří se potýkají právě s rozložením a nastavením aktivit a velmi těžko chápou své mladší kolegy, které označují jako „líné a málo produktivní“. V momentě, kdy si sami ujasní, jak by mělo vypadat nastavení, ve kterém se budou cítit dobře, pochopí zpravidla i motivaci a myšlení mladších kolegů. Domnívám se, že ti, kteří umí pracovat s propojením pracovní a osobní roviny (work-life integrity), zvládnou daleko snadněji i nové nároky vyvolané aktuální situací,“ vysvětluje Martina Jandečková, koučka vzdělávací společnosti MgC Group.


Zdroj: Personalista.com
Otevřený internetový HR magazín.