Personalista > zprávy > Online nábor funguje nově i ve výrobě www.veletrhprace.cz Online nábor funguje nově i ve výrobě

Datum publikování na HitPrace.cz: 7. 4. 2020

Z aktuálních údajů a zkušeností personálně poradenské společnosti Randstad vyplývá, že nábor nových pracovníků v Česku probíhá i během nouzového stavu.


Způsob náboru se však zásadně změnil. Online pohovory, již dříve běžně využívané s uchazeči na kancelářské profese, se nyní nově zavedly i v případě náboru zaměstnanců do výroby. Kandidáti na dělnické a další manuální pozice absolvují online testy a pohovory pomocí běžně využívaných nástrojů, jako je Hangout call či Skype, a fyzicky se potkávají se zaměstnavatelem ideálně až při podpisu smlouvy. Aby firmy mohly uchazečům o zaměstnání lépe představit jejich budoucí pracovní prostředí, investují ve zvýšené míře do náborových videí a online prezentace.


„Ani v době karanténních opatření se nábor nových pracovníků nezastavil, čile probíhá v celé řadě oborů, zejména v logistice, e-commerce, podnikových službách či v potravinářském průmyslu,“ říká Linda Picková, ředitelka divize Professionals personálně poradenské společnosti Randstad, s tím, že maximum aktivit se v rámci náborového procesu přesunulo do online prostoru. I když dochází k dočasnému přerušení provozu některých výrobních firem, především v sektorech automotive, letectví a všech aktivit souvisejících s gastronomií a turistickým ruchem, zhruba 80 % jich stále jede a pružně se přizpůsobuje aktuální situaci, například zaváděním nových způsobů práce a produkce. Zhruba pětina z nich pak také stále nabírá nové zaměstnance.


Firmy z ostatních oborů spíš vyčkávají a nábor zaměřují jen na chybějící klíčové role. „Nejistota z budoucího vývoje a obavy z výraznějších ztrát nutí firmy přehodnocovat své plány. Očekáváme, že se nábor znovu rozjede po skončení současných omezení v souvislosti s nouzovým stavem,“ vysvětluje Linda Picková.


Zdroj: Personalista.com
Otevřený internetový HR magazín.