Zaměstnanecký průzkum pro mimořádné situace „Jsme v tom společně”

Datum publikování na HitPrace.cz: 6. 4. 2020

Osobní i pracovní život každého je momentálně ovlivněn situací v souvislosti s šířením COVID-19. Zaměstnanci se ocitají ve zcela nových situacích, řada lidí se ze dne na den přesunula do režimu home office. Všichni se snažíme dělat kroky, jak nejlépe umíme, ale do myšlenek a pocitů ostatních nevidíme.


Víte, s čím se v době krize potýkají vaši lidé? Z čeho mají obavy? Jak aktuální situaci prožívají a jak to ve svém důsledku ovlivní výkon vaší firmy? Co by jim pomohlo aktuální situaci překonat?  Zjistěte to s pomocí Zaměstnaneckého průzkumu „Jsme v tom společně”.

Zjistěte, jak se s mimořádnou situací vaši lidé vyrovnávají


S pomocí Zaměstnaneckého průzkumu „Jsme v tom společně” můžete rychle a jednoduše zjistit, jak situaci, pracovní podmínky nebo informovanost vnímají vaši zaměstnanci, manažeři a jaká je atmosféra v jednotlivých částech firmy. Průzkum zohledňuje aktuální mimořádnou situaci, která je pravděpodobně pro většinu zaměstnanců a jejich nadřízených zcela novou zkušeností.


Ze dne na den se zaměstnanci ocitli v režimu home office nebo se možná potýkají s nedostupností kolegů, kteří onemocněli, případně museli převzít celodenní péči o malé děti, které se ocitly nezajištěné doma. Možná jsou dokonce vedle běžné práce nuceni zvládnout třeba také jejich domácí výuku a za pokerovým výrazem „mám to pod kontrolou” se skrývají vážné obavy. O sebe, o práci, o budoucnost. Zjistěte o svých lidech více!


Zdroj: HR News
Zprávy a novinky z HR