Nadřízení se často dopouští chyb při hodnocení svých zaměstnanců

Datum publikování na HitPrace.cz: 3. 4. 2020

Práce manažera je mnohdy psychicky vyčerpávající, jednání s klienty nebo obchodními partnery vyžaduje plné soustředění a při hodnocení svých podřízených jim již tolik pozornosti nevěnují. U zaměstnanců není roční hodnocení vůbec oblíbené a většina z nich je přesvědčena, že nejsou jejich nadřízení objektivní.

 

Nenechávejte hodnocení jen na konec roku

Většina manažerů a nadřízených nechává své hodnocení pouze na konec roku, ovšem zaměstnanci potřebují zpětnou vazbu také v jeho průběhu. Podle toho mohou své pracovní výkony zlepšit nebo některé situace řešit jiným způsobem a na konci roku dosáhnout lepšího hodnocení. Pokud podřízený neví, že dělá něco špatně, nemá důvod ke zlepšení.


Sledujte práci podřízených po celý rok

Lidé mají sklony pamatovat si jen poslední události a podle nich soudit a manažeři nejsou žádnou výjimkou. Hodnoťte práci zaměstnance z celého roku. Často se stává, že má podřízený špatné jen poslední měsíce a je tak hodnocen za celý rok, což pro něj není motivační.


Přehnané pochvaly a „tresty“

Při hodnocení buďte věcní a především konkrétní. Ujistěte se zaměstnanec ví, kde dělá chyby a v čem vyniká. Vyzdvihněte konkrétní případy. Povedené i nepovedené.


Vyslechněte své podřízené

Ačkoliv jste nadřízený a máte hlavní slovo, dejte prostor i ostatním. Za vyslechnutí důvodů k pracovnímu selhání podřízeného nic nedáte a může se ukázat, že hodnocená osoba je ve všem zcela nevinně. Interaktivita je při hodnocení velice důležitá.

Nevěřte všem „drbům“ Než se rozhodnete vyčíst chybu svému zaměstnanci, ujistěte se, že máte správně informace. Vše si raději prověřte a to i v opačném případě. Při chválení podřízeného za vyřešení složité situace se ujistěte, zda na řešení neměli zásluhu i jiní kolegové, kteří si zaslouží uznání.


HitPrace.cz
Autor: Petra Hornová
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.