Home office prověří kvalitu jednotlivých zaměstnanců. Nutná je disciplína a dodržování jasných pravidel

Datum publikování na HitPrace.cz: 25. 3. 2020

Práce z domova se týká především kancelářských pracovníků, jejichž profese je založena hlavně na práci s počítačem a kde telefon či internet jsou jejich základní pracovní pomůckou. „Takzvaný home office je především benefitem, tedy výhodou, kterou zaměstnavatelé mohou, ale nemusí svým zaměstnancům poskytovat. Je vhodný pro vyzrálé osobnosti, které toho nebudou zneužívat, odevzdají svou práci včas a ve stoprocentní kvalitě. Budou tedy i z domova stejně platnými členy pracovního týmu, jako kdyby byli s kolegy na pracovišti,“ zdůrazňuje Klára Hnátová, zástupkyně ředitele personálního sektoru společnosti Ekospol.


Home office je mnohem náročnější, než kdyby byl zaměstnanec na svém pracovišti, protože vyžaduje obrovskou sebekázeň a disciplínu.


Zdroj: Personalista.com
Otevřený internetový HR magazín.