KORONAVIRUS: Důležitá informace pro zaměstnavatele. Dopady rozhodnutí vlády ČR uzavřít školy

Datum publikování na HitPrace.cz: 12. 3. 2020

Dne 10. března 2020, rozhodla Vláda ČR o mimořádném opatření kvůli rozšiřujícímu se novému typu koronaviru způsobujícímu onemocnění COVID-19, na základě kterého budou od středy 11. března 2020 uzavřeny pro žáky a studenty všechny základní a střední a vyšší odborné školy. Opatření se prozatím netýká mateřských školek, ale je velmi pravděpodobné, že i ty budou velmi brzy uzavírány.


Překážka v práci zaměstnance pečující o děti mladší 10 let

Zaměstnanec je rodič nebo jiná osoba, která žije s dítětem mladším deseti let v jedné domácnosti které navštěvuje základní školu tj. nevzdělává se trvale doma), má možnost zůstat s dítětem doma za účelem zajištění péče o toto dítě mladší 10 let.


Vznikne tak tzv. překážka v práci na straně zaměstnance.


Zaměstnavatel je v takovém případě povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance na pracovišti. Zaměstnanec je povinen oznámit svému zaměstnavateli předem, že u něho tato překážka v práci nastala (je-li mu předem známa, což lze za stávajících okolností předpokládat). Pokud zaměstnanec zůstane s dítětem mladším 10-ti let doma, na rozdíl od karantény a dočasné pracovní neschopnosti nemá nárok na náhradu mzdy v prvních 14-ti dnech a poté ani na nemocenskou. Zaměstnanec může požádat o ošetřovné. Ošetřovné lze čerpat maximálně pod dobu 9 dnů. Výjimku tvoří rodič samoživitel, který může čerpat až po dobu 16 dní. Rodiče, příp. osoby žijící ve stejné domácnosti s dítětem, se mohou v péči během podpůrčí doby výplaty ošetřovného střídat. Výše ošetřovného, na které vzniká nárok od prvního kalendářního dne, kdy se osoba o dítě stará, odpovídá 60 % denního vyměřovacího základu za den.


Více informací o ošetřovném včetně formuláře žádosti lze nalézt zde na: https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf


HitPrace.cz
Autor: Petra Hornová
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.