HR Manažer – moderní akademie personalistiky v širších souvislostech

Datum publikování na HitPrace.cz: 18. 2. 2020

Mít ve firmě kvalitního personalistu, který své znalosti a dovednosti dokáže využít v podmínkách organizace, její firemní kultury a celého byznysového prostředí, je klíčem pro úspěšné fungování a podnikání organizace. Není tajemstvím, jak dramaticky se role HR v organizacích v posledních letech proměnila a že na své vykonavatele klade stále vyšší nároky jak po stránce odborné, tak i osobnostní.

Vize akademie HR manažer

Tyto náročné, komplexní, a hlavně neustále se rozšiřující požadavky, které jsou na „lidi v HR“ kladeny, daly v Gradua-CEGOS již před několika lety základ dlouhodobému cyklu HR manažer.

Jde o jednu z nejoblíbenějších vzdělávacích akademií pro personalisty v České republice a její pojetí přesně odpovídá mottu organizace „vzdělávání v širších souvislostech“.

Z pravidelných zpětných vazeb od více než 550 absolventů tohoto programu jasně vyplývá, že se nám v něm dlouhodobě daří doručovat kvalitní mix adekvátních praktických i teoretických znalostí oboru a na konkrétních příkladech, modelových situacích nebo individuálních projektech je pak propojovat v reálném prostředí firem účastníků.

Smyslem tohoto intenzivního dlouhodobého programu je tedy připravit účastníky na praktický výkon pozice HR manažer a zajistit jim komplexní všeobecný přehled v oblasti řízení lidských zdrojů, včetně nových trendů, kterých zejména v posledních letech výrazně přibývá.


Zdroj: HR News
Zprávy a novinky z HR