Splňte povinnost náhradního plnění formou vzdělávání zaměstnanců

Datum publikování na HitPrace.cz: 13. 2. 2020

Zaměstnává vaše firma více jak 25 zaměstnanců? Pak musí ze zákona plnit povinnost podpory osob se zdravotním postižením (OZP). V případě, že například povaha podnikání brání přímému zaměstnávání OZP, máte možnost využít náhradního plnění a chytře investovat prostředky například do vzdělávání vašich stávajících pracovníků.

Zákon č. 435/2004, o zaměstnanosti nabízí aktuálně tři varianty povinného plnění:

přímé zaměstnávání OZP: na každých 25 zaměstnanců připadá 1 zaměstnanec se zdravotním postižením,

finanční odvody státu: 2,5násobek průměrné měsíční mzdy za 1.-3. čtvrtletí sledovaného kalendářního roku za každého zaměstnance se zdravotním postižením,

náhradní plnění: odběr služeb prostřednictvím subjektů chráněného trhu práce.

Není výjimkou, že firmy v praxi uvedené varianty kombinují. Nicméně pokud coby zaměstnavatel nesplníte nebo nedodržíte povinný podíl plnění vystavujete se riziku pokuty. Nemluvě o tom, že můžete ohrozit svou pověst coby společensky odpovědného zaměstnavatele a vnímání ze strany okolí a obchodních partnerů. Povinnému plnění, ať už v jakékoliv podobě, se zkrátka nevyhnete.


Zdroj: HR News
Zprávy a novinky z HR