Co vše s sebou přináší zkrácená pracovní doba?

Datum publikování na HitPrace.cz: 5. 2. 2020

Zkrácené úvazky jsou stále více oblíbené především u mladých rodičů, kteří s mohou lépe doplňovat na protisměnách a více času věnovat svým ratolestem. Ať už máte důvod ke zkrácené úvazku jakýkoliv, mějte na paměti, že s sebou přináší více změn, než jen kratší pracovní dobu. 

Za méně práce, méně muziky

Je logické, že pokud pracujete méně, čeká vás také nižší plat, což také říká zákoník práce v paragrafu 80. 

V mnoha zemích však funguje zkrácení pracovní doby za stejnou mzdu, kdy zaměstnanci odvádí stejnou práci jako při obvyklých 40 hodinách týdně. U nás se zatím o ničem takovém neuvažuje. 

Kdo má na zkrácenou pracovní dobu ze zákona nárok?

Někteří zaměstnanci si mohou o zkrácený úvazek zažádat z několika důvodů a zaměstnavatel je jim povinen vyhovět.                       

Pokud zaměstnanec pečuje o dítě do 15 let a nebrání mu v tom vážné provozní důvody (které zákoník práce nespecifikuje), má právo na zkrácený úvazek. Zaměstnavatelé často žádosti nevyhoví, ovšem u soudu by jejich argumenty neobstály.

Jak je to s přesčasy?

U zkráceného úvazku funguje proplácení přesčasů stejně jako u klasického pracovního poměru. 

Zaměstnanec musí být ohodnocen za práci nad rámec určené pracovní doby, ale pozor. Pokud odpracuje hodiny do plného úvazku, je ohodnocen běžnou mzdou bez nároku na příplatek. Teprve ve chvíli, kdy překročí hodiny nad rámec plného pracovního poměru, náleží mu nárok na příplatky za přesčas.

S kratším úvazkem je kratší dovolená

S kratším úvazkem má sice zaměstnanec nárok také na čtyři týdny dovolené, ovšem zkracuje se počet dní. S kratším úvazkem má zaměstnanec méně pracovních směn. Například, když zaměstnanec pracuje pouze dva dny v týdnu, má nárok pouze na osm dní dovolené. 

Jak je to s důchodem?

Zaměstnavatel za zaměstnance odvádí sociální pojištění i se zkráceným pracovním úvazkem, tudíž se důchod vypočítává stejně jako u plného pracovního poměru. Jen je třeba počítat s tím, že u zkráceného pracovního úvazku je obvyklá nižší mzda, což se odrazí ve výši důchodu. 


HitPrace.cz
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.

Autor článku: Petra Hornová