HR Scorecard: nová koncepce řízení lidských zdrojů? (část první)

Datum publikování na HitPrace.cz: 4. 2. 2020

Práce s tzv. lidskými zdroji (personální práce, personalistika) se tak jako ostatní obory postupně vyvíjela. Její počátky se spojují s událostí z r. 1896 v Anglii, kdy Edward Cadbury se stal ve firmě Mary Wood referentem péče o zaměstnance (welfare officer). Od té doby procházela personalistika různými etapami vývoje až po současnou komplexní roli manažera řízení lidských zdrojů a Ulrichovo pojetí HR manažera jako business partnera.

Nabízí se tedy otázka, jakým směrem půjde další vývoj tohoto oboru. Určitou inspiraci a zároveň podnět k zamyšlení může poskytnout poměrně nová filozofie nazvaná HR Scorecard.

Publikace HR Scorecard vyšla v roce 2001 a přináší určitá doporučení, jak propojit procesy personální práce se strategií firmy a pracovním výkonem zaměstnanců. Autoři vyzdvihují otázku lidského kapitálu, který se stává stále významnějším prvkem a klíčovým faktorem úspěchu podnikatelských subjektů. Řízení lidských zdrojů a role personálních manažerů tudíž k tomuto úspěchu nejen přispívá, ale stává se i nedílnou součástí vrcholového vedení. HRM by se podle tvrzení autorů měla transformovat z role pouze administrativní a servisní do role strategické, kdy HR procesy jsou plně integrovány do celofiremní strategie. Jen tak může HR přinášet přidanou hodnotu a upevnit nebo obhájit svoji existenci. K tomu má sloužit metoda HR Scorecard.


Zdroj: HR News
Zprávy a novinky z HR