Klíčoví lidé jsou motorem angažovanosti i hybatelem změn ve firmě

Datum publikování na HitPrace.cz: 29. 1. 2020

Každý z nás máme své poslání, vizi, která vychází z potřeby dělat něco, co pro nás má smysl. Nejdůležitější je, si ji uvědomit. Zároveň třetinu života strávíme v práci, a tedy řešit i pracovní poslání dává velký smysl. Co však dělat v případě, že mě práce nebaví, neodpovídá mé představě a směřování? Nízká míra angažovanosti pro zaměstnavatele představuje problém, který musí sám řešit.

V kontrastu vůči osobní vizi stojí vlastní vize firmy. Společnosti mají své vlastní individuální představy o směru, které mají jasně deklarované v definici poslání, strategie, změnových projektů, hodnot apod. Vizi plošně rozkládají na bedra svých lidí a očekávají, že ji budou naplňovat. Zatímco však vlastní uvědomění si vize je už ve firmách snad každému zřejmé, dosažení souladu mezi oběma stranami – zaměstnanci a firmou je novou misí, kterou se dnes, ještě více než když dříve, snaží zaměstnavatelé naplňovat.


Zdroj: HR News
Zprávy a novinky z HR