Interim manažer není jen zástupce, ale i nositel cenného know-how

Datum publikování na HitPrace.cz: 22. 1. 2020

Firmy v západní Evropě používají „interimy“ běžně. Znamenají pro ně okamžitou pomoc, převážně v časové tísni. Interim manažeři mohou působit ve financích, lidských zdrojích, právním oddělení, na pozici generálního ředitele, ředitele marketingu, nákupu či obchodu apod. V Čechách to tak častý jev není, ačkoliv dobře víme, že najít kvalitního manažera je stále obtížnější. Co interim management obnáší a proč s ním ve firmě počítat? Na to se zaměřuji v aktuálním článku.

Interim management se zrodil v 70. letech 20. století v Nizozemí, kdy ve firmách byly zvykem velmi dlouhé výpovědní lhůty, které brzy způsobily zoufalý nedostatek zkušených manažerů na trhu. Jen pro informaci, v Německu nebo Rakousku je stále běžná výpovědní lhůta šest měsíců. Podniky proto hledaly možnost, jak alespoň nějakým způsobem pokrýt potřebu, a začaly najímat tzv. dočasné vedoucí – interim manažery, kteří byli profesionály v daném oboru, po omezenou dobu dostali do výkonu svěřenou funkci a s ní i konkrétně zadané úkoly. Bylo jasně dané, že tito interim manažeři jsou najímáni na mezidobí, tedy než nastoupí manažer na stálý úvazek. Tento způsob se osvědčil a postupně se rozšířil i do dalších zemí.


Zdroj: HR News
Zprávy a novinky z HR