Pojišťovny se letos musí soustředit na digitální transformaci a nové talenty, aby držely krok s rychlými technologickými změnami ve světě

Datum publikování na HitPrace.cz: 20. 1. 2020

Klesající úrokové sazby, nová očekávání klientů a demografické změny jsou hlavní faktory určující budoucí vývoj v pojišťovnictví. Klíčové pro pojišťovny je najít optimální rovnováhu mezi nákladovou a provozní efektivitou a investicemi do technologických inovací 


Kvůli nízkým úrokovým sazbám má pojišťovnictví za sebou další rok stagnace. Globální demografické změny a větší „digitální“ očekávání klientů navíc staví pojišťovny před nová rizika i příležitosti. Potvrzuje to i zpráva EY Insurance Outlook, kterou pravidelně zpracovává EY. Výhled pro nadcházející rok 2020, vycházející z workshopů se zástupci předních světových pojišťoven (Evropy, Ameriky, Asie a Tichomoří) a z rozhovorů s odborníky EY i externími analytiky, mapuje priority, na které se životní i neživotní pojišťovny hodlají v nadcházejícím roce zaměřit, aby si i v těchto obtížných podmínkách udržely konkurenceschopnost.

Zástupci pojišťoven z celého světa se shodují na tom, že „tajnou zbraní“, která jim pomůže maximalizovat návratnost investic do nových technologií, do digitální transformace i do nových podnikatelských modelů, jsou lidské zdroje. Získat talenty s potřebnou kvalifikací je ale stále obtížnější. Proto se pojišťovny musí buď přeměnit na technologické firmy, nebo musí proaktivně přesvědčit celou společnost o tom, proč je pojišťovnictví důležité, jaké hodnoty přináší a jaké jsou výhody kariéry v tomto oboru. 


Zdroj: Personalista.com
Otevřený internetový HR magazín.