Informace o BOZP a PO na jednom místě dostupné komukoliv

Datum publikování na HitPrace.cz: 13. 1. 2020

Potřebujete mít veškeré informace o BOZP a PO snadno dostupné na jediném místě, stále aktuální a srozumitelné všem zainteresovaným osobám, ať už se jedná o zákonem uznané odborně způsobilé pracovníky v prevenci rizik nebo přímo řídící pracovníky zaměstnavatele i samotné užší vedení?

Softwarový program SIB-LEX od Rožnovského vzdělávacího servisu používají pracovníci firem napříč českým trhem již déle jak 15 let. Přehledná struktura systému umožňuje i neodborným uživatelům získat potřebné informace stejně jednoduše jako například v kterémkoliv internetovém vyhledávači. Díky tomu je software často využívaným nástrojem i v menších společnostech, kde si zaměstnavatelé zabezpečují problematiku BOZP a PO vlastními silami.


Zdroj: HR News
Zprávy a novinky z HR