Jak využít váš vzhled a uspět u účastníků workshopů či prezentací

Datum publikování na HitPrace.cz: 27. 12. 2019

Na každého z účastníků vašich seminářů působí vnější vlivy. Od samého začátku jsou vnímaví a pomocí smyslů přímo „skenují“ své okolí v místnosti. Ve velké většině případů právě jejich vnímání, pocity vyvolané tím, co vidí, slyší nebo cítí, vytváří jejich náladu, formuje jejich přesvědčení a názor na váš kurz.

Jejich vizuální vnímání vaší osoby, tedy vše, co na vás vidí, ovlivňuje jejich myšlenky, vytváří posudky a představy o člověku, se kterým budou trávit čas v průběhu několika hodin a od kterého očekávají, že je někam posune, podpoří je nebo se něco nového naučí.

Ať chcete či ne, každého nejdříve „hodnotíte“ svým pohledem. Pomocí očí jej vnímáte velmi rychle, na relativně velkou vzdálenost a váš mozek vám již v prvních vteřinách vytvoří první stopy budoucího názoru. Na první pohled vnímáte siluetu, rytmus pohybu a výraz tváře. Potom si všimnete několika málo detailů, které váš první dojem dotvoří. To celé za 2-4 vteřiny. A nyní opačně. To stejné se děje směrem k vám, podobně to dělají vaši posluchači. Váš vytvořený první dojem rozhoduje, jaký vztah se vám podaří navázat.


Zdroj: HR News
Zprávy a novinky z HR